Ook een molen kan niet leven van de wind alleen…

Het kost best veel inspanning en organisatievermogen om als stichting een monument in stand te houden. Als bestuur van Stichting Grote Geesterse Molen hebben wij ons verplicht alles in het werk te stellen om de Grote Geesterse Molen voor afbraak te behoeden. Deze molen is onlosmakelijk verbonden geweest met de economie van ons dorp en heeft een lange historie achter de rug. Zijn verhaal wordt het beste bewaard en doorverteld als hij behouden blijft. Laten we zuinig op dit monument zijn.

Wij hebben uw financiële hulp nodig om de molen in goede staat aan de volgende generatie door te kunnen geven. Door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen, kunt u voor slechts €10,- per jaar  “Vriend van de Molen” worden en helpt u ons de molen in stand te houden.

Als u zich nu aanmeldt, krijgt u het boekwerk met de beschreven historie van de Geesterse molen gratis. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse Molendag en krijgt u daar een gratis consumptie. En indien gewenst, kunt u gratis op afspraak rondgeleid worden door de Molen.

Download het formulier hier

Het formulier kunt u na het invullen inscannen en dan e-mailen naar info@geestersemolen.nl of u stuurt het formulier per post naar: P. Haverkort, Peuverstraat 11, 7678 DA, Geesteren.

Mocht u als vrijwilliger willen helpen bij het onderhoud van de molen, dan kunt u zich ook aanmelden via info@geestersemolen.nlEen bouwkundige achtergrond (bijvoorbeeld als timmerman) is hierbij geen vereiste, maar heeft wel de voorkeur.