Financieel overzicht jaar 2021 “Grote Geesterse Molen”

Ontvangsten Uitgaven
Omschrijving       Omschrijving
Subsidie en fondsen  € 9,350.00 Electra/water  € –
Vrienden vd Molen  € 3,400.02 Onderhoud  € 12,293.27
Acties  € 4,415.37 Inkopen acties  € 592.18
Ontvangen rente  € 6,26 Verzekeringen  € 1,622.15
NRF + gemeente  € 48,000.00
Electra/water  € 61,49 Bankkosten  € 146.38
Sponsoring  € 1,200.00 Diversen  € 96.52
Voorziening onderhoud  € 50,000.00
 € 66,433.14       € 64,750.50
Winst     € 1,682.64