Financieel overzicht jaar 2020 “Grote Geesterse Molen”

Ontvangsten Uitgaven
Omschrijving       Omschrijving
Subsidie en fondsen  € 1,100.00 Electra/water  € 14.99
Vrienden vd Molen  € 3,445.68 Onderhoud  € 583.36
Acties  € 2,266.55 Inkopen acties  € 325.90
Ontvangen rente  € 3.76 Verzekeringen  € 1,407.40
NRF + gemeente  € 25,500.00
Bankkosten  € 142.66
Diversen  € 926.17
Voorziening onderhoud  € 30,400.11
 € 32,315.99       € 33,800.59 
Verlies:      € 1,484.60