De renovatie van de Geesterse Molen is gestart!

Dinsdag 31 augustus zijn de wieken van de Molen gehaald en komende vrijdag 3 september
rond 12:00 uur wordt de kap eraf gehaald.

Wat gaat er gebeuren?
De molen is van bovenaf gezien een achthoek. Op elke hoek loopt er een houten stijl omhoog
vanaf begane-grond-niveau naar de kap. Dit noemen we een achtkantstijl. Omdat er 3 van deze
achtkantstijlen heel slecht en/of stuk zijn moeten deze gerepareerd worden. De Molen kan dus nu
niet meer goed draaien.
Om bij deze achtkantstijlen te komen moeten de wieken en de kap van de molen af. Dit is een grote
en ingewikkelde operatie maar biedt ook kansen om juist nu meerdere, lastig te bereiken onderdelen
aan te pakken die onderhoud nodig hebben, zoals het boventafelement en de kruivloer.

De renovatie van de molen kost zo’n €75.000 en wordt door middel van sponsoring, subsidies en
eigen geld gefinancierd. De Vriezenveense molenmaker Roald Hans neemt de uitvoering op zich.

Kort samengevat zijn de volgende werkzaamheden nodig:
– Demontage wieken
– Demontage molenkap
– Aanbrengen noodkap
– Herstelwerkzaamheden achtkantstijlen
– Herstelwerkzaamheden balkkoppen op de meelzolder
– Herstelwerkzaamheden diverse andere onderdelen
– Schilderwerkzaamheden
– Terugplaatsen van alle gedemonteerde onderdelen

Bouwhistorisch onderzoek
De werkzaamheden beginnen op 1 september en zullen zo’n 5 weken in beslag nemen. Tijdens de
renovatie wordt er ook een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd in de molen.

Er zijn namelijk oude (hergebruikte) bouwmaterialen in de huidige molen aanwezig, die afkomstig
zijn uit een oud type houten standerdmolen die ooit op deze plek gestaan heeft. Een standerdmolen
is uniek voor Oost-Nederland. Deze oude standerdmolen is in 1862 afgebroken, omdat deze niet
genoeg capaciteit had.
Het bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van en gecoördineerd door De Hollandsche
Molen en heeft tot doel om te onderzoeken welke onderdelen nog aanwezig zijn en waar deze in de
vroegere molen gezeten hebben.
In dit onderzoek wordt ook de enige nog aanwezige standerdmolen in Twente (Wissink’s Möl in Usselo)
meegenomen.

Deze restauratie en bouwhistorisch onderzoek worden mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen,
waaronder het Rabofonds Noord en West Twente, het Molenfonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds,
het Dinamofonds en het Cultuurfonds.
Ook heeft het bestuur van de Geesterse Molen een steunactie opgezet waarbij iedereen die de Molen
een warm hart toedraagt, is opgeroepen een bijdrage te leveren. Daarnaast steunen de Vrienden van
de Molen ons ieder jaar door hun bijdrage.