Uit archiefstukken blijkt dat in 1819 de landbouwer Meijer en zijn schoonzoon A. Masselink toestemming kregen om op de huidige locatie De Zandberg een standerdmolen te bouwen.

In 1867 werd de huidige beltkorenmolen gebouwd, waarbij balken van de gesloopte standerdmolen hergebruikt werden.

In 1901 kwam de molen in handen van de familie Kienhuis.

Tot de jaren ’50 heeft de molen bedrijfsmatig zijn werk gedaan, daarna traden moeilijke jaren aan. Dankzij restauraties heeft de familie Kienhuis de molen weten te behouden.

Op 20 december 1995 werd de molen door de familie Kienhuis overgedragen aan de Stichting Grote Geesterse Molen, die de molen kort daarop liet restaureren.

Op 23 augustus 1997 werd de molen op feestelijke wijze maalvaardig in gebruik genomen.

 

Meer informatie over onze molen is te vinden op:
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=773