Financieel overzicht jaar 2015 “Grote Geesterse Molen”
Ontvangsten Uitgaven
Omschrijving Omschrijving
Sponsoring & donaties  €    5,220.00 Electra/water  €       215.00
Nationaal Restauratie Fonds  €    4,500.00 Onderhoud  €    2,707.00
Acties  €    3,886.00 Inkopen acties  €    1,406.00
Rente  €       104.00 Verzekeringen  €    2,014.00
Reclame  €       209.00
Bankkosten  €       172.00
Diversen  €       333.00
Voorziening onderhoud  € 10,000.00
Resultaat exploitatie  €    3,346.00
 € 17,056.00  € 17,056.00