Financieel overzicht jaar 2018 “Grote Geesterse Molen”
Ontvangsten Uitgaven
Omschrijving Omschrijving
Sponsoring & donaties  €   7,198.00 Electra/water  €         73.00
Nationaal Restauratie Fonds  €   4,500.00 Onderhoud  €   3,757.00
Acties  €   5,836.00 Inkopen acties  €   1,766.00
Rente  €           9.00 Verzekeringen  €   1,456.00
Reclame  €       139.00
Bankkosten  €       140.00
Diversen  €       877.00
Voorziening onderhoud  € 15,000.00
Resultaat exploitatie  €   5,665.00
 € 23,208.00  € 23,208.00