De Stichting Grote Geesterse Molen heeft zich statutair ten doel gesteld om de molen in stand te houden. Onze molen is beschermd op grond van de Monumentenwet 1988. Daarnaast is het een doelstelling om de molen in maalvaardige staat te houden.

Als bijzonderheid kan worden vermeld dat de molen dient als instructiemolen, waar inmiddels tientallen nieuwe molenaars zijn opgeleid.

Beleid: met hulp van vrijwilligers wordt de molen in stand en maalvaardig gehouden binnen financieel verantwoorde kaders. De stichting heeft geen mensen in loondienst en het bestuur opereert onbezoldigd. Alle activiteiten worden, zoals past binnen de doelstelling, gerealiseerd door vrijwilligers.

De Stichting Grote Geesterse Molen is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Het fiscaal nummer (RSIN-nummer) van de stichting is: 8046.55.650.